გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი
  გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი გამოცემულია სამ ტომად (1941-58 წწ). I ტომში დაბეჭდილია თურქული ტექსტი, ...
ქართული დროშები – სარა ბარნაველი
  ქართული დროშები – სარა ბარნაველი 141 გვერდიგამოცემულია 1953 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ ...
არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები
  არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები 266 გვერდიგამოცემულია 2018 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ ...
სვანეთის საისტორიო ძეგლები – პავლე ინგოროყვა
  სვანეთის საისტორიო ძეგლები – პავლე ინგოროყვა 156 გვერდიგამოცემულია 1941 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად ...
აღწერა სამეფოსა საქართველოსა (ვახუშტი ბატონიშვილი)
  აღწერა სამეფოსა საქართველოსა (ვახუშტი ბატონიშვილი) 402 გვერდი1941 წლის გამოცემა წიგნის სანახავად და დაგდმოსაწერად დააჭირეთ ...
არქეოლოგიური მოგზაურობიდან კავთურის ხეობაში (ლეონ მელქისეთ-ბეგი)
  არქეოლოგიური მოგზაურობიდან კავთურის ხეობაში (ლეონ მელქისეთ-ბეგი) 17 გვერდიგამოცემულია 1925 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად ...
1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში (ექვთიმე თაყაიშვილი)
  1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში (ექვთიმე თაყაიშვილი) 266 გვერდიგამოცემულია 1960 წელს წიგნის სანახავად ...
ხოვლეს ნამოსახლარის არქეოლოგიური მასალა (დავით მუსხელიშვილი)
  ხოვლეს ნამოსახლარის არქეოლოგიური მასალა (დავით მუსხელიშვილი) 177 გვერდიგამოცემულია 1978 წელს წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წელს (ექვთიმე თაყაიშვილი)
  არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წელს (ექვთიმე თაყაიშვილი) 92 გვერდიგამოცემულია 1938 წელს წიგნის ...
მეგალითური კულტურა საქართველოში – ლეონ მელქისეთ-ბეგი
  მეგალითური კულტურა საქართველოში – ლეონ მელქისეთ-ბეგი 204 გვერდიგამოცემულია 1938 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად ...
სვეტიცხოველი
მევენახეობა-მეღვინეობა ძველ საქართველოში არქეოლოგიური მასალების მიხედვით
  მევენახეობა-მეღვინეობა ძველ საქართველოში არქეოლოგიური მასალების მიხედვით – ალექსი ბოხოჩაძე 208 გვერდიგამოცემულია 1963 წელს წიგნის ...
სვანეთის მუზეუმი
საქართველოს სიძველენი (ექვთიმე თაყაიშვილი)
  საქართველოს სიძველენი (ექვთიმე თაყაიშვილი) სამტომეული: I ტომი გამოცემულია 1899 წელს. 528 გვერდი.II ტომი გამოცემულია ...
ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან (ვერა ბარდაველიძე)
  ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან (ღვთაება ბარბარ-ბაბარ) (ვერა ბარდაველიძე) 157 გვერდიგამოცემულია 1941 წელს წიგნის სანახავად ...
სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი (ვერა ბარდაველიძე)
  სვანურ ხალხურ დღეობათა კალენდარი. ნაწილი I. ახალწლის ციკლი (ვერა ბარდაველიძე) 264 გვერდიგამოცემულია 1939 წელს ...
ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია (გ.აბრამიშვილი, პ.ზაქარაია, ი.ციციშვილი)
  ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია (გ.აბრამიშვილი, პ.ზაქარაია, ი.ციციშვილი) 410 გვერდიგამოცემულია 2000 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად ...
ქართული ხელოვნების ისტორია (ტომი I) – გიორგი ჩუბინაშვილი
  ქართული ხელოვნების ისტორია (ტომი I) – გიორგი ჩუბინაშვილი 233 გვერდიგამოცემულია 1936 წელს წიგნის სანახავად ...
საქართველოს მცენარეულობა (რევაზ ქვაჩაკიძე)
  საქართველოს მცენარეულობა – რევაზ ქვაჩაკიძე 154 გვერდი. წიგნი გამოცემულია 2009 წელს. წიგნში განხილულია საქართველოს ...
კავკასიის ხალხთა მითები და რიტუალები (ნუგზარ ანთელავა)
  კავკასიის ხალხთა მითები და რიტუალები – ნუგზარ ანთელავა 972 გვერდიგამოცემულია 2017 წელს წიგნის სანახავად ...
ემიგრანტული ნაშრომები (ექვთიმე თაყაიშვილი)
  დაბრუნება – მრავალტომეული, სადაც შეტანილია ცნობილი ქართველი ემიგრანტების მიერ უცხოეთში შექმნილი ნაწარმოებები. გთავაზობთ I ...
ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება (ვახტანგ ბერიძე)
  ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება – ვახტანგ ბერიძე 457 გვერდიგამოცემულია 1974 წელს წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
არქეოლოგიური მოგზაურობანი (ექვთიმე თაყაიშვილი)
  არქეოლოგიური მოგზაურობანი – ექვთიმე თაყაიშვილი I ტომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ II ტომის ...
დოლოჭოპის ბაზილიკა
საქართველოს არქეოლოგია. ადრეული შუასაუკუნეები
  საქართველოს არქეოლოგია/ადრეული შუასაუკუნეები (დავით მინდორაშვილი) წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
გრაკლიანი გორა
გრაკლიანი გორა
  გრაკლიანი გორა ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
გრემის მუზეუმი
  გრემის მუზეუმი წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ხევსურეთი – სერგი მაკალათია
  ხევსურეთი – სერგი მაკალათია წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
საქართველოს დაცული ტერიტორიები
  საქართველოს დაცული ტერიტორიები წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ბუნების შემსწავლელი ბილიკები
  ბუნების შემსწავლელი ბილიკები ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
მაჭახელას ხეობა
  მაჭახელას ხეობა ბროშურის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
შიდა და ქვემო ქართლის ტბები და წყალსაცავები
  შიდა და ქვემო ქართლის ტბები და წყალსაცავები ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
გადამფრენი ფრინველები
  გადამფრენი ფრინველები ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ   ...
ქართული ეთნოსის კულტურული ატრიბუტის ერთი ასპექტისათვის / საკრალური დროშები (ჯულიეტა რუხაძე)
  ქართული ეთნოსის კულტურული ატრიბუტის ერთი ასპექტისათვის/საკრალური დროშები (ჯულიეტა რუხაძე) ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ ...
ბორის კუფტინი და საქართველოს არქეოლოგია (თინა აბულაშვილი)
  ბორის კუფტინი და საქართველოს არქეოლოგია (თინა აბულაშვილი) ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ეთნოგრაფიული მასალა ზოგიერთი მონათესავე ტერმინის სესხების, წარმომავლობისა და მნიშვნელობის შესახებ (ჯულიეტა რუხაძე)
  ეთნოგრაფიული მასალა ზოგიერთი მონათესავე ტერმინის სესხების, წარმომავლობისა და მნიშვნელობის შესახებ (ჯულიეტა რუხაძე) ნაშრომის სანახავად ...
ნეკრესის დიდი კვადრატი – გურამ ყიფიანი
  ნეკრესის დიდი კვადრატი – გურამ ყიფიანი ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
საქართველოს პეტროგლიფების დიდი კატალოგი
  საქართველოს პეტროგლიფების დიდი კატალოგი წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...