კომნენოსთა ხანის კონსტანტინოპოლური ხელოვნება ალბომის ტექსტი ძირითადად წარმოადგენს ვ.ნ. ლაზარევის წიგნის - „История византийской живописи“ ...
შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება
შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება - თამთა დოლიძე წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ილუსტრირებულ ალბომს, რომელშიც ლაკონურად არის ...
ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება - ვახტანგ ბერიძე 457 გვერდი გამოცემულია 1974 წელს წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
დამიანე (შალვა ამირანაშვილი) 108 გვერდი გამოცემულია 1980 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ წყარო: ...
ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია (გ.აბრამიშვილი, პ.ზაქარაია, ი.ციციშვილი) 410 გვერდი გამოცემულია 2000 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად ...
საქართველოს პეტროგლიფების დიდი კატალოგი წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
არქეოლოგიური მოგზაურობანი - ექვთიმე თაყაიშვილი I ტომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ქართული ეთნოსის კულტურული ატრიბუტის ერთი ასპექტისათვის/საკრალური დროშები (ჯულიეტა რუხაძე) ნაშრომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
დაბრუნება - მრავალტომეული, სადაც შეტანილია ცნობილი ქართველი ემიგრანტების მიერ უცხოეთში შექმნილი ნაწარმოებები. გთავაზობთ I და ...
ქართული ხელოვნების ისტორია (ტომი I) - გიორგი ჩუბინაშვილი 233 გვერდი გამოცემულია 1936 წელს წიგნის სანახავად ...
ქართველთა უძველესი სარწმუნოების ისტორიიდან (ღვთაება ბარბარ-ბაბარ) (ვერა ბარდაველიძე) 157 გვერდი გამოცემულია 1941 წელს წიგნის სანახავად ...
სვანეთის მუზეუმი
საქართველოს სიძველენი (ექვთიმე თაყაიშვილი) სამტომეული: I ტომი გამოცემულია 1899 წელს. 528 გვერდი. II ტომი გამოცემულია ...
სვეტიცხოველი
მევენახეობა-მეღვინეობა ძველ საქართველოში არქეოლოგიური მასალების მიხედვით - ალექსი ბოხოჩაძე 208 გვერდი გამოცემულია 1963 წელს წიგნის ...
არქეოლოგიური მოგზაურობიდან კავთურის ხეობაში (ლეონ მელქისეთ-ბეგი) 17 გვერდი გამოცემულია 1925 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად ...
ხოვლეს ნამოსახლარის არქეოლოგიური მასალა (დავით მუსხელიშვილი) 177 გვერდი გამოცემულია 1978 წელს წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში (ექვთიმე თაყაიშვილი) 266 გვერდი გამოცემულია 1960 წელს წიგნის სანახავად ...
სვანეთის საისტორიო ძეგლები - პავლე ინგოროყვა 156 გვერდი გამოცემულია 1941 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად ...
ქართული დროშები - სარა ბარნაველი 141 გვერდი გამოცემულია 1953 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ ...
არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები 266 გვერდი გამოცემულია 2018 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ ...
კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები და ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წარმოშობის საკითხები (გურამ ყიფიანი) გამოცემულია 2000 ...
ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება - ნათელა ჯაბუა
ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება - ნათელა ჯაბუა 202 გვერდი გამოცემულია 2018 წელს წიგნის სანახავად და ...
ყინწვისის მოხატულობა (ოთარ ფირალიშვილი 184 გვერდი გამოცემულია 1979 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ქსნის ხეობა (სერგი მაკალათია) 119 გვერდი გამოცემულია 1968 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
მთიულეთი (სერგი მაკალათია) 190 გვერდი გამოცემულია 1930 წელს წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ლიახვის ხეობა (სერგი მაკალათია) 118 გვერდი გამოცემულია 1971 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ლეხურის ხეობა (სერგი მაკალათია) 58 გვერდი გამოცემულია 1964 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
მესხეთ-ჯავახეთი (სერგი მაკალათია) 175 გვერდი გამოცემულია 1938 წელა წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ფრონის ხეობა (სერგი მაკალათია) 98 გვერდი გამოცემულია 1963 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ატენის ხეობა (სერგი მაკალათია) 40 გვერდი გამოცემულია 1957 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ბორჯომის ხეობა (სერგი მაკალათია) 67 გვერდი გამოცემულია 1957 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ხევსურეთი - სერგი მაკალათია წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
თუშეთი (სერგი მაკალათია) 233 გვერდი გამოცემულია 1983 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
თეძმის ხეობა (სერგი მაკალათია) 51 გვერდი გამოცემულია 1959 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ხევი (სერგი მაკალათია) 287 გვერდი გამოცემულია 1934 წელს წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
ფშავი (სერგი მაკალათია) 254 გვერდი გამოცემულია 1985 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ ...
არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგლში 1907 წელს (ექვთიმე თაყაიშვილი) 92 გვერდი გამოცემულია 1938 წელს წიგნის ...
გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი გამოცემულია სამ ტომად (1941-58 წწ). I ტომში დაბეჭდილია თურქული ტექსტი, II ...
სამცხის ხუროთმოძღვრება - ვახტანგ ბერიძე
სამცხის ხუროთმოძღვრება - ვახტანგ ბერიძე 382 გვერდი გამოცემულია 1955 წელს წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ ...