კომნენოსთა ხანის კონსტანტინოპოლური ხელოვნება

კომნენოსთა ხანის კონსტანტინოპოლური ხელოვნება

კომნენოსთა ხანის კონსტანტინოპოლური ხელოვნება

ალბომის ტექსტი ძირითადად წარმოადგენს ვ.ნ. ლაზარევის წიგნის – „История византийской живописи“ – რამდენიმე თავის ადაპტაციას, გამოყენებულია ასევე დამატებითი წყაროებიც. გამოყენებულ წყაროებში მითითებულია ბიბლიოგრაფია და ინტერნეტ წყაროების ბმულები, საიდანაც აღებულია ვიზუალური მასალა. ტექსტში განხილულია კომნენოსთა ხანის ბიზანტიური დედაქალაქური სკოლის ხელოვნება – მინიატურები, ხატები, მონუმენტური მხატვრობა და მოზაიკა.

ალბომის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება – თამთა დოლიძე

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ილუსტრირებულ ალბომს, რომელშიც ლაკონურად არის განხილული არქიტექტურული კომპოზიციის ზოგადი საკითხები და შუა საუკუნეების ქართული სატაძრო და საერო ხუროთმოძღვრება. ასევე მოცემულია იმ არქიტექტურულ ტერმინთა განმარტებები, რომლებიც ხშირად გვხვდება შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებასთან დაკავშირებულ ლიტერატურაში.

წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

სამცხის ხუროთმოძღვრება - ვახტანგ ბერიძე

სამცხის ხუროთმოძღვრება – ვახტანგ ბერიძე

სამცხის ხუროთმოძღვრება - ვახტანგ ბერიძესამცხის ხუროთმოძღვრება – ვახტანგ ბერიძე

382 გვერდი
გამოცემულია 1955 წელს

წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება - ნათელა ჯაბუა

ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება – ნათელა ჯაბუა

ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება - ნათელა ჯაბუაძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება – ნათელა ჯაბუა

202 გვერდი
გამოცემულია 2018 წელს

წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ