ელ. წიგნები: მსოფლიო ხელოვნება

 

გვერდზე თავმოყრილია მსოფლიო ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ წიგნების ელექტრონული ვერსიების ბმულები სხვადასხვა საიტიდან. 

 

A

 

B

 1. S. Balderstone – Early Church Architectural Forms: A Theologically Contextual Typology for the Eastern Churches of the 4th-6th Centuries. Melbourne, 2007. ⇒ 
 2. J. Beckwith – Early Christian and Byzantine art. New York. 1979. ⇒ 
 3. G. W. Bowersock, P. Brown, and O. Grabar – Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World. Cambridge, Massachusetts, and London, 1999. ⇒ 
 4. J. Burckhardt – The Civilization of the Renaissance in Italy. Vienna: The Phaidon Press, 1966. ⇒ 
 5. H. C. Butler – Early Churches in Syria. Princeton University. 1929. ⇒ 
 6. H. C. Butler – Syria: publications of the Princeton University Archaeological Expeditions to Syria in 1904 – 5 and 1909. Leyden: Brill. ⇒ 
 7. H. C. Butler – Architecture and other arts. London, 1903. ⇒ 
 8. A. J. Butler – The Ancient Coptic Churches of Egypt. Oxford: Clarendon Press, 1884. ⇒ 

 

C

 1. R. Cormack And M. Vassilaki – Byzantium 330– 1453. London, 2008. ⇒ 

 

D

 1. O. Demus – Byzantine Mosaic Decoration. Boston, Massachusetts. 1964. ⇒ 

 

E

 1. H. C. Evans and W. D. Wixom – The Glory of Byzantium: Art and Culture of the Middle Byzantine Era, A.D. 843–1261. ⇒ 

 

F

 

G

 1. A. Grabar – Sculptures Byzantines de Constantinople. Paris, 1963. ⇒ 
 2. P. Grossmann – Christliche Architektur in Ägypten. Leiden, Boston, Köln: Brill, 2002. ⇒ 

 

H

 1. S. Hill – The Early Byzantine Churches of Cilicia and Isauria. Aldershot: Variorum, 1996. ⇒ 
 2. R. F. Hoddinott – early byzantine churches in macedonia and southern serbia.  London, New York, 1963. ⇒ 

 

I

 1. Х. Янсон, И. Янсон – Основы истории искусств. Санкт-Петербург. 1996. ⇒ 
 2. История иконописи VI-XX века. ИП Верхов С.И. 2014. ⇒ 

 

J

 

K

 

L

 1. R. Lange – Die Byzantinische Reliefikone. 1964. ⇒ 
 2. В. Н. Лазарев – История византийской живописи, т. 1, т. 2. Москва, 1986. ⇒ 

 

M

 1. C. Mango – The Art of the Byzantine Empire 312-1453, Sources and Documents. Englewood Cliffs, N.J. 1972. ⇒ 
 2. W. L. MacDonald – Early Christian & Byzantine architecture. New York, 1962. ⇒ 
 3. A. Maiuri – Roman painting. New York, 1953. ⇒ 
 4. G. S. Mileham – Churches in Lower Nubia. Philadelphia: University Museum, 1910. ⇒ 
 5. A. Van Millingen – Byzantine churches in Constantinople: their history and architecture. London: Macmillan and Co. 1912. ⇒ 
 6. S. C. Munro-Hay – Ethiopia and Alexandria: The Metropolitan Episcopacy of Ethiopia. Warszawa, 1907. ⇒ 
 7. P. Murray – The architecture of the Italian Renaissance. New York, 1986. ⇒ 

 

N

 1. Ц. Г. Нессельштраус – Искусство западной Европы в средние века. Ленинград-Москва, 1964. ⇒ 

 

O

 

P

 1. C. Peeters – De liturgische dispositie van het vroegchristelijk kerkgebouw: samenhang van cathedra, leesplaats en altaar in de basiliek van de vierde tot de zevende eeuw. Assen: Van Gorcum – Prakke & Prakke, 1969. ⇒ 
 2. M. Peppard – The World’s Oldest Church. New Haven, 2016. ⇒ 

 

Q

 

R

 

S

 1. G. G. Scott – An Assay on the History of English Church Architecture. London, 1881. ⇒ 
 2. E. B. Smith – The Dome: A Study in the History of Ideas. Princeton, 1978. ⇒  
 3. A. Stauffer – Textiles of Late Antiquity. New York, 1995. ⇒ 
 4. C. Stewart – Early Christian, Byzantine and Romanesque Architecture. London, New York, Toronto. ⇒ 
 5. J. Strzygowski – L’ancien Art Chretien de Syrie. Paris, 1936. ⇒ 
 6. J. Strzygowski – Die Baukunst Der Armenier und Europa. Wien, 1918. ⇒ 
 7. J. Strzygowski – Amida. Paris, 1910. ⇒ 

 

T

 1. A. H. Thompson – The ground plan of the English parish church. Cambridge: The University Press, 1911. ⇒ 

 

U

 

V

 1. Всеобщая история искусств, В 6 томах. Москва, 1956-1966. ⇒ 
 2. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. Ленинград; Москва, 1966-1977. ⇒ 

 

W

 1. K. Weitzmann – Late Antique and Early Christian Book Illumination. New York, 1977. ⇒ 
 2. M. wheeler – roman art and architecture. New York, 1964. ⇒ 

 

X

 

Y

 

Z