ელ. წიგნები: ქართული ხელოვნება

 

გვერდზე თავმოყრილია ქართული ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ წიგნების ელექტრონული ვერსიების ბმულები სხვადასხვა საიტიდან. 

 

 1. აბრამიშვილი, გ. ატენის სიონი (ნარკვევი ჯვრის ტიპის ერთი ხუროთმოძღვრული ძეგლის ისტორიიდან). თბილისი, 2012. ⇒ 
 2. აბრამიშვილი, გ., ზაქარაია, პ., ციციშვილი, ი. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია. თბილისი, 2000. ⇒
 3. აბრამიშვილი, გ., ალექსიძე, ზ. ქართული წარწერების კორპუსი III, ფრესკული წარწერები I: ატენის სიონი. თბილისი, 1989. ⇒ 
 4. ალადაშვილი, ნ. ნიკორწმინდის რელიეფები. თბილისი, 1957. ⇒ 
 5. Аладашвили, Н. А. Монументальная скульптура Грузии. Москва, 1977. ⇒ 
 6. ალექსიძე, ზ. საქართველოს ისტორიის წყაროები 6: ატენის სიონის სომხური წარწერები. თბილისი, 1978. ⇒ 
 7. Алибегашвили, Е. В. , Беридзе, В. В., Князевская, Г. Б., Подобедова, О. И. Ред. кол. Средневековое искусство: Русь. Грузия. Москва, 1978. ⇒ 
 8. ამირანაშვილი, შ. ნარკვევები ქართული ხელოვნების ისტორიიდან. თბილისი, 2019. ⇒ 
 9. ამირანაშვილი, შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. თბილისი, 1971. ⇒ 
 10. ამირანაშვილი, შ. ქართული ხელოვნების ისტორია. თბილისი, 1961. ⇒
 11. ამირანაშვილი, შ. ქართული ხელოვნების ისტორია, ტომი I. თბილისი, 1944. ⇒ 
 12. ამირანაშვილი, შ. ბექა ოპიზარი. თბილისი, 1956. ⇒ 
 13. ამირანაშვილი, შ. ხახულის კარედი. თბილისი, 1972. ⇒ 
 14. ამირანაშვილი, შ. უბისის ფრესკები. თბილისი, 1987. ⇒ 
 15. ამირანაშვილი, შ. დამიანე. თბილისი, 1980. ⇒
 16. ადამია, ი. ქართული ხალხური ხუროთმოძღვრება. თბილისი, 1956. ⇒ 
 17. დიდებულიძე, მ., ხოშტარია, დ. რედ. არქიტექტურის რეპრეზენტაცია შუა საუკუნეების საქართველოში. თბილისი, 2022. ⇒ 

 

 1. ბაგრატიონი, ვ. აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. ქართლის ცხოვრება, ტომი IV. თბილისი, 1973. ⇒
 2. ბაგრატიონი, ვ. საქართველოს ისტორია (დ. ბაქრაძის რედაქციით). თბილისი, 1885. ⇒
 3. ბანძელაძე, ი. ქართული საზომის დადგენის ისტორია — მეტროლოგიური ანალიზი. თბილისი, 2023. ⇒ 
 4. ბარნაველი, თ. მანგლისის ტაძრის წარწერები. თბილისი, 1961. ⇒ 
 5. ბარნაველი, თ. კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები. თბილისი, 1961. ⇒
 6. ბარნაველი, ს. საქართველოს საბეჭდავები და სხვა გლიპტიკური მასალები. თბილისი, 1965. ⇒ 
 7. ბარნაველი, ს. ქართული დროშები. თბილისი, 1953. ⇒ 
 8. Бакрадзе, Д. Кавказ в древних памятниках христианства/Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: Том V. თბილისი, 1873. ⇒
 9. ბახტაძე, ნ. კლდის ხუროთმოძღვრების გენეზისი და განვითარების გზები საქართველოში. თბილისი, 2007. ⇒
 10. ბახტაძე, ნ., მამიაშვილი, ვ., გაბეხაძე, ბ., ჩხვიმიანი, ჯ. ნაქალაქარ ნეკრესის უძველესი ქრისტიანული ტაძრები. თბილისი, 2020. ⇒ 
 11. ბერაძე, თ. რაჭა. თბილისი, 1983. ⇒ 
 12. ბერიძე, ვ. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. თბილისი, 1974. ⇒ 
 13. ბერიძე, მ. ტაძრები და სახელები. თბილისი, 2010. ⇒
 14. ბერიძე, ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია, ტომი I. თბილისი, 2014. ⇒
 15. ბერიძე, ვ. ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია, ტომი II. თბილისი, 2014. ⇒ 
 16. ბერიძე, ვ. ძველი ქართველი ოსტატები: ხუროთმოძღვრები, მხატვრები, ოქრომჭედლები და კალიგრაფისტები. თბილისი, 1967. ⇒ 
 17. ბერიძე, ვ. სამცხის ხუროთმოძღვრება, XIII-XVI საუკუნეები. თბილისი, 1955. ⇒ 
 18. ბერიძე, ვ. XVI-XVIII საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრება, ტომი I. თბილისი, 1994. ⇒ 
 19. ბერიძე, ვ. თბილისის ხუროთმოძღვრება: 1801-1917 წლები, ტომი I. თბილისი, 1960. ⇒ 
 20. ბერიძე, ვ. თბილისის ხუროთმოძღვრება: 1801-1917 წლები, ტომი II. თბილისი, 1963. ⇒ 
 21. ბერიძე, ვ. მოგონებები. თბილისი, 1987. ⇒ 
 22. ბერძენიშვილი, დ. ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან. თბილისი, 2014. ⇒
 23. ბეგიაშვილი, მ. ჯვრის თემა შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში (IV-XVIII სს). თბილისი, 2011. ⇒ 
 24. ბოჭორიძე, გ. მოგზაურობა სამცხე-ჯავახეთში. თბილისი, 1992. ⇒ 
 25. ბოჭორიძე, გ. იმერეთის ისტორიული ძეგლები. თბილისი, 1995. ⇒ 
 26. ბოჭორიძე, გ. რაჭა-ლეჩხუმის ისტორიული ძეგლები და სიძველეები. თბილისი, 1994. ⇒ 
 27. Brosset, M. F. Atlas du voyage archeologique dans la Transcaucasie, execute en 1847-1848, sous les auspices du prince Vorontzof, lieutenant du Caucase. Saint-Petersburg, 1850. ⇒
 28. ბულია, მ., ციციშვილი, ნ., ჯოჯუა, თ. წმინდა დიმიტრი შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში. თბილისი, 2023. ⇒ 
 29. ბულია, მ., ვოლსკაია, ა., თუმანიშვილი, დ. დავითგარეჯის მონასტრები: ლავრა, უდაბნო. თბილისი, 2007. ⇒ 

 

 1. გაბუნია, მ., ვეკუა, ა. პატარა ხრამის პეტროგლიფები. თბილისი, 1980. ⇒ 
 2. გამყრელიძე, გ., მინდორაშვილი, დ., ბრაგვაძე, ზ., კვაჭაძე, მ. ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი. თბილისი, 2013. ⇒
 3. გენგიური, ნ. შესავალი იკონოგრაფიაში (ხელოვნების შესწავლის მეთოდები). თბილისი, 2020. ⇒ 
 4. გვერდწითელი, რ. შრომები, ტომი I. თბილისი, 2017. ⇒ 
 5. გივიაშვილი, ი. ზეგანის (ზაქის) ეკლესია: ტრიკონქის თემის ისტორიისათვის ქართულ ხუროთმოძღვრებაში. თბილისი, 2005. ⇒ 
 6. გომელაური, ი. ერთაწმინდის ტაძრის არქიტექტურა. თბილისი, 1976. ⇒ 
 7. გეორგიკა: ტომი I. 1961. თბილისი. ⇒ 
 8. გეორგიკა: ტომი II. 1965. თბილისი. ⇒ 
 9. გეორგიკა: ტომი III. 1936. თბილისი. ⇒ 
 10. გეორგიკა: ტომი IV, ნაწილი I. 1941. თბილისი. ⇒ 
 11. გეორგიკა: ტომი IV, ნაწილი II. 1952. თბილისი. ⇒ 
 12. გეორგიკა: ტომი V. 1963. თბილისი. ⇒ 
 13. გეორგიკა: ტომი VI. 1966. თბილისი. ⇒ 
 14. გეორგიკა: ტომი VII. 1967. თბილისი. ⇒ 
 15. გეორგიკა: ტომი VIII. 1970. თბილისი. ⇒ 

 

 1. თ. დადიანი, ე. კვაჭატაძე, თ. ხუნდაძე – შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკება. 2017. თბილისი. ⇒
 2. ქ. დიღმელაშვილი – ქრისტიანული სიმბოლიკა I-VI სს. საქართველოში. 2010. თბილისი. ⇒ 
 3. ქ. დიღმელაშვილი, დ. ყვავაძე – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ისტორიული ძეგლები. 1921. თბილისი. ⇒ 
 4. დიდი პიტიუნტი: არქეოლოგიური გათხრები ბიჭვინთაში, ტომი I. 1975. თბილისი. ⇒ 
 5. დიდი პიტიუნტი: არქეოლოგიური გათხრები ბიჭვინთაში, ტომი II. 1977. თბილისი. ⇒ 
 6. დიდი პიტიუნტი: არქეოლოგიური გათხრები ბიჭვინთაში, ტომი III. 1978. თვილისი. ⇒ 
 7. დოლიძე, ვ. გარბანი: ქართული ხუროთმოძღვრების IX-X საუკუნეების ძეგლი ხევში. თბილისი, 1958. ⇒ 

 

 1. ი. ელიზბარაშვილი, მ. სურამელაშვილი, ც. ჩაჩხუნაშვილი, ხ. ჭურღულია – არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში; ისტორიოგრაფია, ტრადიცია, გამოცდილების ანალიზი. 2012. თბილისი. ⇒ 

 

 1. Т. Вирсаладзе – Избранные Труды. 2007. Тбилиси. ⇒ 

 

 1. პ. ზაქარაია – ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია. 2002. თბილისი. ⇒
 2. პ. ზაქარაია, თ. კაპანაძე – ციხეგოჯი-არქეოპოლისი-ნოქალაქევი: ხუროთმოძღვრება. 1991. თბილისი. ⇒ 
 3. პ. ზაქარაია – ქართული ხუროთმოძღვრება: XI-XVIII სს. 1990. თბილისი. ⇒ 
 4. პ. ზაქარაია – ნაქალაქარ ურბნისის ხუროთმოძღვრება. 1965. თბილისი. ⇒ 
 5. პ. ზაქარაია – ანანურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი. 1953. თბილისი. ⇒ 

 

 1. ე. თაყაიშვილი – არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოთისში და ჩანგლში 1907 წელს. 1938. პარიზი. ⇒ 
 2. ე. თაყაიშვილი – არქეოლოგიური მოგზაურობა რაჭაში. 1919 და 1920 წწ. 1963. თბილისი. ⇒ 
 3. ე. თაყაიშვილი – 1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში. 1960. თბილისი. ⇒ 
 4. ე. თაყაიშვილი – არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმ-სვანეთში 1910 წელს. 1937. პარიზი. ⇒ 
 5. ე. თაყაიშვილი – არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, წიგნი პირველი. 1907. თბილისი. ⇒ 
 6. ე. თაყაიშვილი – არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, წიგნი მეორე. 1914. ტფილისი. ⇒ 
 7. ე. თაყაიშვილი – დაბრუნება. ემიგრანტული ნაშრომები. ტომი I. 1991. თბილისი. ⇒ 
 8. ე. თაყაიშვილი – დაბრუნება. ემიგრანტული ნაშრომები. ტომი II. 1991. თბილისი. ⇒ 
 9. Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск I. 1905. Тифлис. ⇒ 
 10. Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск II. 1905. Тифлис. ⇒ 
 11. Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск III. 1907. Тифлис. ⇒ 
 12. Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск IV. 1913. Тифлис. ⇒ 
 13. Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск V. 1915. Тифлис. ⇒ 
 14. Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологического общества. Выпуск XII. Христианские памятники. Экскурсия Е. Такайшвили. 1902 г. 1909. Москва. ⇒ 
 15. დ. თუმანიშვილი – ქართული ხუროთმოძღვრების საკითხები უძველესი დროიდან XX საუკუნის ბოლომდე. 2022. თბილისი. ⇒ 
 16. დ. თუმანიშვილი – წერილები, ნარკვევები. 2001. თბილისი. ⇒ 
 17. დ. თუმანიშვილი – გზად ხელოვნებისკენ. 2015. თბილისი. ⇒ 
 18. დ. თუმანიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი, დ. ხოშტარია – მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში. 2012. თბილისი. ⇒ 
 19. დ. თუმანიშვილი – XX საუკუნის ქართული ხელოვნება და მისი ისტორიული კონტექსტი. 2020. თბილისი. ⇒ 

 

 1. ნ. ინაიშვილი – ციხისძირის ახ.წ. I-VI სს. არქეოლოგიური ძეგლები. 1993. თბილისი. ⇒

 

 1. დ. კაკაბაძე – ხელოვნება და სივრცე. 1926. პარიზი. ⇒ 
 2. გ. კალანდია – ქსოვილი საქართველოდან. 2017. თბილისი. ⇒ 
 3. გ. კალანდია – ქსოვილი საქართველოდან (ქართველთა თავსაბურავი), ნაწილი II. 2019. თბილისი. ⇒ 
 4. მ. კარანაძე, ლ. შათირიშვილი, ნ. ჩხიკვაძე – ქართული ხელნაწერი წიგნი: V-XIX სს. 2010. თბილისი. ⇒ 
 5. მ. კაჭარავა – XI საუკუნის ქართული ჯვარ-გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციები. 2014. თბილისი. ⇒ 
 6. კ. კახიანი, გ. ჭანიშვილი, ჯ. კოპალიანი, კ. მაჩაბელი, ზ. ალექსიძე, ე. ღლიღვაშვილი, ნ. პატარიძე – ადრექრისტიანული სეკლესიო კომპლექსი დმანისიდან. 2012. თბილისი. ⇒ 
 7. ც. კილაძე, მ. მეძმარიაშვილი, თ. გერსამია – თბილისური სადარბაზოები. 2008. თბილისი. ⇒ 
 8. დ. კლდიაშვილი და ზ. სხირტლაძე. გარეჯის ეპიგრაფიკული ძეგლები, ტომი I, ნაკვეთი I: წმ. დავითის ლავრა, უდაბნოს მონასტერი (XI-XVIII სს). თბილისი, 1999. ⇒ 

 

 1. ო. ლანჩავა – ქუთაისის არქეოლოგია. 2007. ქუთაისი. ⇒ 
 2. ო. ლორთქიფანიძე – ვანი: „ოქრომრავალი“ კოლხეთის უძველესი რელიგიური ცენტრი. 1996. თბილისი. ⇒
 3. ო. ლორთქიფანიძე – ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან. 2002. თბილისი. ⇒
 4. გ. ლორთქიფანიძე – ბიჭვინთის ნაქალაქარი. 1991. თბილისი. ⇒ 

 

 1. მხატვრები შუა საუკუნეების საქართველოში. 2022. თბილისი. ⇒ 
 2. ნ. მამაიაშვილი – ქალაქი ჭერემი. 2004. თბილისი. ⇒ 
 3. გ. მამულია – ქართლის ეკლესია V-VI საუკუნეებში. 1992. თბილისი. ⇒ 
 4. კ. მაჩაბელი – ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქვაჯვარები. 2008. თბილისი. ⇒ 
 5. კ. მაჩაბელი – ადრექრისტიანული ლიტურგიკული ნივთები საქართველოში. 2020. თბილისი. ⇒ 
 6. კ. მაჩაბელი – ძველი საქართველოს ვერცხლი. 1983. თბილისი. ⇒ 
 7. ლ. მელქისეთ-ბეგი – მეგალითური კულტურა საქართველოში. 1938. თბილისი. ⇒ 
 8. დ. მინდორაშვილი – უფლისციხე შუა საუკუნეებში. 2008. თბილისი. ⇒ 
 9. დ. მინდორაშვილი – კვეტერის ციხის არწეოლოგიური მასალა. 2010. თბილისი. ⇒ 
 10. ჰ. მოსულიშვილი – ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების სტრუქტურა. 2012. თბილისი. ⇒ 
 11. ს. მაკალათია – მთიულეთი. 1930. თბილისი. ⇒ 
 12. ს. მაკალათია – თუშეთი. 1933. თბილისი. ⇒ 
 13. ს. მაკალათია – ხევი. 1934. თბილისი. ⇒ 
 14. ს. მაკალათია – მესხეთ-ჯავახეთი. 1938. თბილისი. ⇒ 
 15. ს. მაკალათია – ატენის ხეობა. 1957. თბილისი. ⇒ 
 16. ს. მაკალათია – ბორჯომის ხეობა. 1957. თბილისი. ⇒ 
 17. ს. მაკალათია – თეძმის ხეობა. 1959. თბილისი. ⇒ 
 18. ს. მაკალათია – კავთურას ხეობა. 1960. თბილისი. ⇒ 
 19. ს. მაკალათია – ძამის ხეობა. 1963. თბილისი. ⇒ 
 20. ს. მაკალათია – ლეხურის ხეობა. 1964. თბილისი. ⇒ 
 21. ს. მაკალათია – ფრონის ხეობა. 1963. თბილისი. ⇒ 
 22. ს. მაკალათია – ქსნის ხეობა. 1968. თბილისი. ⇒ 
 23. ს. მაკალათია – ლიახვის ხეობა. 1971. თბილისი. ⇒ 
 24. ს. მაკალათია – თუშეთი. 1983. თბილისი. ⇒ 
 25. ს. მაკალათია – ფშავი. 1985. თბილისი. ⇒ 

 

 1. გ. ნარიმანიშვილი, ნ. შანშაშვილი, დ. ნარიმანიშვილი – საქართველოს მეგალითური კულტურის ძეგლები. 2020. თბილისი. ⇒ 
 2. დ. ნარიმანიშვილი – საქართველოს ციკლოპური სიმაგრეები. 2019. თბილისი. ⇒ 

 

 

 1. ე. პრივალოვა – ტიმოთესუბნის მოხატულობა. ⇒ 

 

 

 1. რ. რამიშვილი – ივრის ხეობის არქეოლოგიური ძეგლები, სიონი. თბილისი, 1970. ⇒ 
 2. ლ. რჩეულიშვილი – VIII-X საუკუნეების გუმბათოვანი ხუროთმოძღვრება აფხაზეთში. ⇒ 

 

 1. საფლავის ძეგლები XVII-XIX საუკუნეების საქართველოში (რედ. ს. ლეჟავა). 2022. თბილისი. ⇒ 
 2. საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა 1-I (გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ყვარელი). 2013. თბილისი. ⇒ 
 3. საქართველოს პეტროგლიფების დიდი კატალოგი (რედ.: ე. ტალახაძე). 2013. თბილისი. ⇒ 
 4. ნ. სილაგაძე – ციხესიმაგრეების ეკლესიები ისტორიულ სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. 2017. თბილისი. ⇒ 
 5. ვ. სილოგავა. ქართული წარწერების კორპუსი, ლაპიდარული წარწერები, ტომი II: დასავლეთ საქართველოს წარწერები, ნაკვეთი I (IX-XIII სს). თბილისი, 1980. ⇒ 
 6. ნ. სუმბაძე – თბილისის სადარბაზოები: XIX საუკუნის მეორე ნახევარი – XX საუკუნის პირველი ნახევარი. თბილისური კოლექცია: წიგნი I. 2013. თბილისი. ⇒ 
 7. ი. სურგულაძე – ქართული ხალხური ორნამენტის სიმბოლიკა. 1986. თბილისი. ⇒ 
 8. საქართველოს გეოგრაფიის კრებული I. 1960. თბილისი. ⇒

 

 

 1. ი. უგრეხელიძე – კოსტიუმი შუა საუკუნეების საქართველოში. 2011. ქუთაისი. ⇒ 

 

 1. ო. ფირალიშვილი – ყინწვისის მოხატულობა. 1979. თბილისი. ⇒ 
 2. ა. ფრონელი – დიდებული მესხეთი. 1914 წ. გორი. ⇒

 

 1. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N1. 1942. თბილისი. ⇒ 
 2. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N2. 1948. თბილისი. ⇒ 
 3. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N3. 1950. თბილისი. ⇒ 
 4. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N4. 1955. თბილისი. ⇒ 
 5. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N5. 1959. თბილისი. ⇒ 
 6. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N6. 1963. თბილისი. ⇒ 
 7. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N7. 1971. თბილისი. ⇒ 
 8. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N8. 1978. თბილისი. ⇒ 
 9. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N9. 1987. თბილისი. ⇒ 
 10. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N10. 1991. თბილისი. ⇒ 
 11. ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N11. 2001. თბილისი. ⇒ 
 12. ქართლის ცხოვრება, ტომი I. 1955. თბილისი. ⇒
 13. ქართლის ცხოვრება, ტომი II. 1959. თბილისი. ⇒ 
 14. ქართლის ცხოვრება, ტომი IV. 1973. თბილისი. ⇒ 

 

 

 1. თ. ყაუხჩიშვილი – ბერძნული წარწერები საქართველოში. 1951. თბილისი. ⇒ 
 2. მ. ყენია – ზემო სვანეთი: შუასაუკუნოვანი კედლის მხატვრობა. 2010. თბილისი. ⇒ 
 3. გ. ყიფიანი – კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები. 2000. თბილისი. ⇒
 4. გ. ყიფიანი – უფლისციხე. 2002. თბილისი. ⇒ 
 5. გ. ყიფიანი, ნ. ამაშუკელი – “კოლხური” და “ფრიგიული” სახლები. 1995. თბილისი. ⇒ 

 

 1. Т.С. Шевиякова Монументальная Живопись Ранневго Средневековья Грузии. 1983. Тбилиси. ⇒ 
 2. Р. Шмерлинг – Малые формы в архитектуре средневековой Грузии. 1962. Тбилиси. ⇒ 
 3. ნ. შოშიაშვილი – ქართული წარწერების კორპუსი, ტომი I. 1980. თბილისი. ⇒
 4. ქ. შოშიაშვილი – თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის კულტურის ძეგლები. 2019. თბილისი. ⇒ 

 

 1. ნ. ჩოფიკაშვილი – ქართული კოსტიუმი: VI-XIV სს. 1964. თბილისი. ⇒ 
 2. გ. ჩუბინაშვილი – ქართული ხელოვნების ისტორია, ტომი I. 1936. თბილისი. ⇒
 3. გ. ჩუბინაშვილი – ქართული არქიტექტურის გზები. ტფილისი, 1936. ⇒ 
 4. Г. Чубинашвили – Болнисский Сион. აკად. ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე IX. 1940. თბილისი. ⇒
 5. Г. Чубинашвили – Ламятники типа Джвари. 1948. Тбилиси. ⇒
 6. გ. ჩუბინაშვილი – მცხეთის ჯვარის მცირე ტაძარი. 1922. თბილისი. ⇒ 
 7. Г. Чубинашвили – Пещерные монастыри Давид-Гареджи: Очерк по истории искусства Грузии. 1948. Тбилиси. ⇒ 
 8. Г.Н.Чубинашвили – Архитектура Кахетии: исследование развития архитектуры в восточной провинции Грузии в IV-XVIII вв. 1959. Тбилиси. ⇒
 9. გ. ჩუბინაშვილი – ქართული ოქრომჭედლობა: რკვევანი ქართული შუა საუკუნეთა ხელოვნების ისტორიისათვის. 1959. თბილისი. ⇒ 
 10. გ. ჩუბინაშვილი – ქართული ოქრომჭედლობა: რკვევანი ქართული შუა საუკუნეთა ხელოვნების ისტორიისათვის. ილუსტრაციები. 1959. თბილისი. ⇒ 
 11. გ. ჩუბინაშვილი – ქართული ხელოვნების ისტორიიდან. თბილისი, 1926. ⇒ 
 12. Г. Н. Чубинашвили – Цроми: Из истории грузинской архитектуры первой трети VII века. 1969. Москва. ⇒ 
 13. Н. Г. Чубинашвили – Шашианис Самеба: Композиция зальной церкви, осложненная вспомогательными помещениями. 1983. Тбилиси. ⇒ 

 

 1. ვ. ცინცაძე – თბილისი: ძველი ქალაქის ხუროთმოძღვრება და XIX ს. პირველი ნახევრის საცხოვრებელი სახლები. 1958. თბილისი. ⇒ 
 2. მ. ციციშვილი, ნ. ჭოღოშვილი – თბილისი ქართველი და უცხოელი მხატვრების შემოქმედებაში. 2004. თბილისი. ⇒ 
 3. ი. ციციშვილი – ქართული ხელოვნების ისტორია. თბილისი, 1995. ⇒ 

 

 

 

 1. ლ. ჭილაშვილი – არეში. 1991. თბილისი. ⇒ 
 2. ლ. ჭილაშვილი – ნაქალაქარი ურბნისი. 1964. თბილისი. ⇒ 

 

 1. დ. ხოშტარია – კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები. 2005. თბილისი. ⇒
 2. L. Khroushkova – Les monuments chrétiens de la côte orientale de la mer Noire. Abkhazie. IVe-XIVe siècles (Bibliothèque de l’Antiquité Tardive, 9), Turnhout, Brepols, 2006. ⇒ 
 3. ი. ხუსკივაძე – ქართულ ეკლესიათა გვიანი შუა საუკუნეების ”ხალხური” მოხატულობანი. 2003. თბილისი. ⇒
 4. ი. ხუსკივაძე – ისლამი ქართულ სახვით ხელოვნებაში. 2018. თბილისი. ⇒ 
 5. გ. ხუციშვილი – საფარის კედლის მოხატულობა. 1988 წ. თბილისი. ⇒

 

 1. ნ. ჯაბუა – სამნავიანი ბაზილიკის არქიტექტურული ტიპი საქართველოში. 2009. თბილისი. ⇒ 
 2. ნ. ჯაბუა – ქრისტიანული ტაძრის არქიტექტურული ტიპები შუა საუკუნეების საქართველოში. 2012. თბილისი. ⇒ 
 3. ნ. ჯაბუა – ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება. 2018. თბილისი. ⇒ 
 4. ივ. ჯავახიშვილი – მასალები ქართველი ერის მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის: მშენებლობის ხელოვნება ძველ საქართველოში, ტომი I. 1946. თბილისი. ⇒ 
 5. ვ. ჯაფარიძე – ვარდციხის ნაქალაქარი. 1989. თბილისი. ⇒ 
 6. ვ. ჯობაძე – ადრეული შუა საუკუნეების ქართული მონასტრები ისტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში. 2007. თბილისი. ⇒