ელექტრონული წიგნები

 

გვერდზე თავმოყრილია ქართული ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ წიგნების ელექტრონული ვერსიების ბმულები სხვადასხვა საიტიდან. 

 

გ. აბრამიშვილი, პ. ზაქარაია, ი. ციციშვილი – ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია. 2000. თბილისი. ⇒

გ. აბრამიშვილი, ზ. ალექსიძე – ქართული წარწერების კორპუსი III. ფრესკული წარწერები I: ატენის სიონი. 1989. თბილისი. ⇒ 

ზ. ალექსიძე – ატენის სიონის სომხური წარწერები. საქართველოს ისტორიის წყაროები 6. 1978. თბილისი. ⇒ 

Средневековое искусство: Русь. Грузия (Ред. кол.: Е. В. Алибегашвили, В. В. Беридзе, Г. Б. Князевская, О. И. Подобедова). 1978. Москва. ⇒ 

შ. ამირანაშვილი – ქართული ხელოვნების ისტორია. 1971. თბილისი. ⇒ 

შ. ამირანაშვილი – ქართული ხელოვნების ისტორია. 1961. თბილისი. ⇒

შ. ამირანაშვილი – ქართული ხელოვნების ისტორია, ტომი I. 1944. თბილისი. ⇒ 

შ. ამირანაშვილი – ბექა ოპიზარი. 1956. თბილისი. ⇒ 

შ. ამირანაშვილი – ხახულის კარედი. 1972. თბილისი. ⇒ 

შ. ამირანაშვილი – უბისის ფრესკები. 1987. თბილისი. ⇒ 

შ. ამირანაშვილი – დამიანე. 1980. თბილისი.⇒

ი. ადამია – ქართული ხალხური ხუროთმოძღვრება. 1956. თბილისი. ⇒ 

 

ვ. ბაგრატიონი – აღწერა სამეფოსა საქართველოსა. ქართლის ცხოვრება, ტომი IV. 1973 წ. თბილისი. ⇒

ვ. ბაგრატიონი – საქართველოს ისტორია (დ. ბაქრაძის რედაქციით). 1885 წ. თბილისი. ⇒

თ. ბარნაველი – მანგლისის ტაძრის წარწერები. 1961. თბილისი. ⇒ 

თ. ბარნაველი – კახეთის ისტორიული ძეგლების წარწერები. 1961. თბილისი. ⇒

ს. ბარნაველი – საქართველოს საბეჭდავები და სხვა გლიპტიკური მასალები. 1965. თბილისი. ⇒ 

ს. ბარნაველი – ქართული დროშები. 1953. თბილისი. ⇒ 

Д. Бакрадзе – Кавказ в древних памятниках христианства/Акты, собранные Кавказской археографической комиссией: Том V. 1873 წ. თბილისი. ⇒

ნ. ბახტაძე – კლდის ხუროთმოძღვრების გენეზისი და განვითარების გზები საქართველოში. 2007. თბილისი. ⇒

ნ. ბახტაძე, ვ. მამიაშვილი, ბ. გაბეხაძე, ჯ. ჩხვიმიანი – ნაქალაქარ ნეკრესის უძველესი ქრისტიანული ტაძრები. 2020. თბილისი. ⇒ 

ვ. ბერიძე – ძველი ქართული ხუროთმოძღვრება. 1974. თბილისი. ⇒ 

მ. ბერიძე – ტაძრები და სახელები. 2010. თბილისი. ⇒

ვ. ბერიძე – ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია, ტომი I. 2014. თბილისი. ⇒

ვ. ბერიძე – ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია, ტომი II. 2014. თბილისი. ⇒ 

ვ. ბერიძე – ძველი ქართველი ოსტატები: ხუროთმოძღვრები, მხატვრები, ოქრომჭედლები და კალიგრაფისტები. 1967. თბილისი. ⇒ 

ვ. ბერიძე – სამცხის ხუროთმოძღვრება, XIII-XVI საუკუნეები. 1955. თბილისი. ⇒ 

ვ. ბერიძე – XVI-XVIII საუკუნეების ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრება, ტომი I. 1994. თბილისი. ⇒ 

ვ. ბერიძე – თბილისის ხუროთმოძღვრება: 1801-1917 წლები. ტომი I. 1960. თბილისი. ⇒ 

ვ. ბერიძე – თბილისის ხუროთმოძღვრება: 1801-1917 წლები. ტომი II. 1963. თბილისი. ⇒ 

ვ. ბერიძე – მოგონებები. 1987. თბილისი. ⇒ 

დ. ბერძენიშვილი – ნარკვევები ქვემო ქართლის ისტორიული გეოგრაფიიდან. 2014. თბილისი. ⇒

მ. ბეგიაშვილი – ჯვრის თემა შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებაში (IV-XVIII სს). 2011. თბილისი. ⇒ 

გ. ბოჭორიძე – მოგზაურობა სამცხე-ჯავახეთში. 1992. თბილისი. ⇒ 

გ. ბოჭორიძე – იმერეთის ისტორიული ძეგლები. 1995. თბილისი. ⇒ 

M. F. Brosset – Atlas du voyage archeologique dans la Transcaucasie, execute en 1847-1848, sous les auspices du prince Vorontzof, lieutenant du Caucase. 1850. Saint-Petersburg. ⇒

მ. ბულია, ა. ვოლსკაია, დ. თუმანიშვილი – დავითგარეჯის მონასტრები: ლავრა, უდაბნო. 2007. თბილისი. ⇒ 

 

გ. გამყრელიძე, დ. მინდორაშვილი, ზ. ბრაგვაძე, მ. კვაჭაძე – ქართლის ცხოვრების ტოპოარქეოლოგიური ლექსიკონი. 2013 წ. თბილისი. ⇒

რ. გვერდწითელი – შრომები, ტომი I. 2017. თბილისი. ⇒ 

ი. გომელაური – ერთაწმინდის ტაძრის არქიტექტურა. 1976. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი I. 1961. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი II. 1965. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი III. 1936. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი IV, ნაწილი I. 1941. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი IV, ნაწილი II. 1952. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი V. 1963. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი VI. 1966. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი VII. 1967. თბილისი. ⇒ 

გეორგიკა: ტომი VIII. 1970. თბილისი. ⇒ 

 

თ. დადიანი, ე. კვაჭატაძე, თ. ხუნდაძე – შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკება. 2017. თბილისი. ⇒

ქ. დიღმელაშვილი – ქრისტიანული სიმბოლიკა I-VI სს. საქართველოში. 2010. თბილისი. ⇒ 

ქ. დიღმელაშვილი, დ. ყვავაძე – ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ისტორიული ძეგლები. 1921. თბილისი. ⇒ 

 

ი. ელიზბარაშვილი, მ. სურამელაშვილი, ც. ჩაჩხუნაშვილი, ხ. ჭურღულია – არქიტექტურის რესტავრაცია საქართველოში; ისტორიოგრაფია, ტრადიცია, გამოცდილების ანალიზი. 2012. თბილისი. ⇒ 

 

Т. Вирсаладзе – Избранные Труды. 2007. Тбилиси. ⇒ 

 

პ. ზაქარაია – ქართულ ციხესიმაგრეთა ისტორია. 2002. თბილისი. ⇒

პ. ზაქარაია – ქართული ხუროთმოძღვრება: XI-XVIII სს. 1990. თბილისი. ⇒ 

პ. ზაქარაია – ანანურის ხუროთმოძღვრული ანსამბლი. 1953. თბილისი. ⇒ 

 

ე. თაყაიშვილი – არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოთისში და ჩანგლში 1907 წელს. 1938. პარიზი. ⇒ 

ე. თაყაიშვილი – არქეოლოგიური მოგზაურობა რაჭაში. 1919 და 1920 წწ. 1963. თბილისი. ⇒ 

ე. თაყაიშვილი – 1917 წლის არქეოლოგიური ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში. 1960. თბილისი. ⇒ 

ე. თაყაიშვილი – არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმ-სვანეთში 1910 წელს. 1937. პარიზი. ⇒ 

ე. თაყაიშვილი – არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, წიგნი პირველი. 1907. თბილისი. ⇒ 

ე. თაყაიშვილი – არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი, წიგნი მეორე. 1914. ტფილისი. ⇒ 

ე. თაყაიშვილი – დაბრუნება. ემიგრანტული ნაშრომები. ტომი I. 1991. თბილისი. ⇒ 

ე. თაყაიშვილი – დაბრუნება. ემიგრანტული ნაშრომები. ტომი II. 1991. თბილისი. ⇒ 

Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск I. 1905. Тифлис. ⇒ 

Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск II. 1905. Тифлис. ⇒ 

Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск III. 1907. Тифлис. ⇒ 

Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск IV. 1913. Тифлис. ⇒ 

Е. Такайшвили – Археологические экскурсии, разыскания и заметки: Выпуск V. 1915. Тифлис. ⇒ 

Материалы по археологии Кавказа, собранные экспедициями Московского археологического общества. Выпуск XII. Христианские памятники. Экскурсия Е. Такайшвили. 1902 г. 1909. Москва. ⇒ 

დ. თუმანიშვილი – ქართული ხუროთმოძღვრების საკითხები უძველესი დროიდან XX საუკუნის ბოლომდე. 2022. თბილისი. ⇒ 

დ. თუმანიშვილი – წერილები, ნარკვევები. 2001. თბილისი. ⇒ 

დ. თუმანიშვილი – გზად ხელოვნებისკენ. 2015. თბილისი. ⇒ 

დ. თუმანიშვილი, ნ. ნაცვლიშვილი, დ. ხოშტარია – მშენებელი ოსტატები შუა საუკუნეების საქართველოში. 2012. თბილისი. ⇒ 

 

ნ. ინაიშვილი – ციხისძირის ახ.წ. I-VI სს. არქეოლოგიური ძეგლები. 1993. თბილისი. ⇒

 

გ. კალანდია – ქსოვილი საქართველოდან. 2017. თბილისი. ⇒ 

გ. კალანდია – ქსოვილი საქართველოდან (ქართველთა თავსაბურავი), ნაწილი II. 2019. თბილისი. ⇒ 

მ. კარანაძე, ლ. შათირიშვილი, ნ. ჩხიკვაძე – ქართული ხელნაწერი წიგნი: V-XIX სს. 2010. თბილისი. ⇒ 

მ. კაჭარავა – XI საუკუნის ქართული ჯვარ-გუმბათოვანი ძეგლების პროპორციები. 2014. თბილისი. ⇒ 

კ. კახიანი, გ. ჭანიშვილი, ჯ. კოპალიანი, კ. მაჩაბელი, ზ. ალექსიძე, ე. ღლიღვაშვილი, ნ. პატარიძე – ადრექრისტიანული სეკლესიო კომპლექსი დმანისიდან. 2012. თბილისი. ⇒ 

ც. კილაძე, მ. მეძმარიაშვილი, თ. გერსამია – თბილისური სადარბაზოები. 2008. თბილისი. ⇒ 

 

ო. ლანჩავა – ქუთაისის არქეოლოგია. 2007. ქუთაისი. ⇒ 

ო. ლორთქიფანიძე – ვანი: „ოქრომრავალი“ კოლხეთის უძველესი რელიგიური ცენტრი. 1996. თბილისი. ⇒

ო. ლორთქიფანიძე – ძველი ქართული ცივილიზაციის სათავეებთან. 2002. თბილისი. ⇒

გ. ლორთქიფანიძე – ბიჭვინთის ნაქალაქარი. 1991. თბილისი. ⇒ 

 

მხატვრები შუა საუკუნეების საქართველოში. 2022. თბილისი. ⇒ 

ნ. მამაიაშვილი – ქალაქი ჭერემი. 2004. თბილისი. ⇒ 

გ. მამულია – ქართლის ეკლესია V-VI საუკუნეებში. 1992. თბილისი. ⇒ 

კ. მაჩაბელი – ადრეული შუა საუკუნეების ქართული ქვაჯვარები. 2008. თბილისი. ⇒ 

კ. მაჩაბელი – ადრექრისტიანული ლიტურგიკული ნივთები საქართველოში. 2020. თბილისი. ⇒ 

კ. მაჩაბელი – ძველი საქართველოს ვერცხლი. 1983. თბილისი. ⇒ 

ლ. მელქისეთ-ბეგი – მეგალითური კულტურა საქართველოში. 1938. თბილისი. ⇒ 

დ. მინდორაშვილი – უფლისციხე შუა საუკუნეებში. 2008. თბილისი. ⇒ 

დ. მინდორაშვილი – კვეტერის ციხის არწეოლოგიური მასალა. 2010. თბილისი. ⇒ 

ჰ. მოსულიშვილი – ქართული ხუროთმოძღვრული ძეგლების სტრუქტურა. 2012. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – მთიულეთი. 1930. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – თუშეთი. 1933. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ხევი. 1934. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – მესხეთ-ჯავახეთი. 1938. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ატენის ხეობა. 1957. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ბორჯომის ხეობა. 1957. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – თეძმის ხეობა. 1959. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – კავთურას ხეობა. 1960. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ძამის ხეობა. 1963. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ლეხურის ხეობა. 1964. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ფრონის ხეობა. 1963. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ქსნის ხეობა. 1968. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ლიახვის ხეობა. 1971. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – თუშეთი. 1983. თბილისი. ⇒ 

ს. მაკალათია – ფშავი. 1985. თბილისი. ⇒ 

 

გ. ნარიმანიშვილი, ნ. შანშაშვილი, დ. ნარიმანიშვილი – საქართველოს მეგალითური კულტურის ძეგლები. 2020. თბილისი. ⇒ 

დ. ნარიმანიშვილი – საქართველოს ციკლოპური სიმაგრეები. 2019. თბილისი. ⇒ 

 

 

ე. პრივალოვა – ტიმოთესუბნის მოხატულობა. ⇒ 

 

 

ლ. რჩეულიშვილი – VIII-X საუკუნეების გუმბათოვანი ხუროთმოძღვრება აფხაზეთში. ⇒ 

 

საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერილობა 1-I (გურჯაანი, დედოფლისწყარო, ყვარელი). 2013. თბილისი. ⇒ 

საქართველოს პეტროგლიფების დიდი კატალოგი (რედ.: ე. ტალახაძე). 2013. თბილისი. ⇒ 

ნ. სილაგაძე – ციხესიმაგრეების ეკლესიები ისტორიულ სამხრეთ და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში. 2017. თბილისი. ⇒ 

ნ. სუმბაძე – თბილისის სადარბაზოები: XIX საუკუნის მეორე ნახევარი – XX საუკუნის პირველი ნახევარი. თბილისური კოლექცია: წიგნი I. 2013. თბილისი. ⇒ 

ი. სურგულაძე – ქართული ხალხური ორნამენტის სიმბოლიკა. 1986. თბილისი. ⇒ 

საქართველოს გეოგრაფიის კრებული I. 1960. თბილისი. ⇒

 

 

ი. უგრეხელიძე – კოსტიუმი შუა საუკუნეების საქართველოში. 2011. ქუთაისი. ⇒ 

 

ო. ფირალიშვილი – ყინწვისის მოხატულობა. 1979. თბილისი. ⇒ 

ა. ფრონელი – დიდებული მესხეთი. 1914 წ. გორი. ⇒

 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N1. 1942. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N2. 1948. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N3. 1950. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N4. 1955. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N5. 1959. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N6. 1963. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N7. 1971. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N8. 1978. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N9. 1987. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N10. 1991. თბილისი. ⇒ 

ქართული ხელოვნება (Ars Georgica) N11. 2001. თბილისი. ⇒ 

ქართლის ცხოვრება, ტომი I. 1955. თბილისი. ⇒

ქართლის ცხოვრება, ტომი II. 1959. თბილისი. ⇒ 

ქართლის ცხოვრება, ტომი IV. 1973. თბილისი. ⇒ 

 

 

თ. ყაუხჩიშვილი – ბერძნული წარწერები საქართველოში. 1951. თბილისი. ⇒ 

მ. ყენია – ზემო სვანეთი: შუასაუკუნოვანი კედლის მხატვრობა. 2010. თბილისი. ⇒ 

გ. ყიფიანი – კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები. 2000. თბილისი. ⇒

გ. ყიფიანი – უფლისციხე. 2002. თბილისი. ⇒ 

გ. ყიფიანი, ნ. ამაშუკელი – “კოლხური” და “ფრიგიული” სახლები. 1995. თბილისი. ⇒ 

 

Т.С. Шевиякова Монументальная Живопись Ранневго Средневековья Грузии. 1983. Тбилиси. ⇒ 

Р. Шмерлинг – Малые формы в архитектуре средневековой Грузии. 1962. Тбилиси. ⇒ 

ნ. შოშიაშვილი – ქართული წარწერების კორპუსი, ტომი I. 1980. თბილისი. ⇒

ქ. შოშიაშვილი – თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის კულტურის ძეგლები. 2019. თბილისი. ⇒ 

 

ნ. ჩოფიკაშვილი – ქართული კოსტიუმი: VI-XIV სს. 1964. თბილისი. ⇒ 

გ. ჩუბინაშვილი – ქართული ხელოვნების ისტორია, ტომი I. 1936. თბილისი. ⇒

Г. Чубинашвили – Болнисский Сион. აკად. ნ. მარის სახელობის ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტის მოამბე IX. 1940. თბილისი. ⇒

Г. Чубинашвили – Ламятники типа Джвари. 1948. Тбилиси. ⇒

გ. ჩუბინაშვილი – მცხეთის ჯვარის მცირე ტაძარი. 1922. თბილისი. ⇒ 

Г. Чубинашвили – Пещерные монастыри Давид-Гареджи: Очерк по истории искусства Грузии. 1948. Тбилиси. ⇒ 

Г.Н.Чубинашвили – Архитектура Кахетии: исследование развития архитектуры в восточной провинции Грузии в IV-XVIII вв. 1959. Тбилиси. ⇒

გ. ჩუბინაშვილი – ქართული ოქრომჭედლობა: რკვევანი ქართული შუა საუკუნეთა ხელოვნების ისტორიისათვის. 1959. თბილისი. ⇒ 

გ. ჩუბინაშვილი – ქართული ოქრომჭედლობა: რკვევანი ქართული შუა საუკუნეთა ხელოვნების ისტორიისათვის. ილუსტრაციები. 1959. თბილისი. ⇒ 

Н. Г. Чубинашвили – Шашианис Самеба: Композиция зальной церкви, осложненная вспомогательными помещениями. 1983. Тбилиси. ⇒ 

 

ვ. ცინცაძე – თბილისი: ძველი ქალაქის ხუროთმოძღვრება და XIX ს. პირველი ნახევრის საცხოვრებელი სახლები. 1958. თბილისი. ⇒ 

მ. ციციშვილი, ნ. ჭოღოშვილი – თბილისი ქართველი და უცხოელი მხატვრების შემოქმედებაში. 2004. თბილისი. ⇒ 

 

 

 

ლ. ჭილაშვილი – არეში. 1991. თბილისი. ⇒ 

ლ. ჭილაშვილი – ნაქალაქარი ურბნისი. 1964. თბილისი. ⇒ 

 

დ. ხოშტარია – კლარჯეთის ეკლესიები და მონასტრები. 2005. თბილისი. ⇒ 

ი. ხუსკივაძე – ქართულ ეკლესიათა გვიანი შუა საუკუნეების ”ხალხური” მოხატულობანი. 2003. თბილისი. ⇒

ი. ხუსკივაძე – ისლამი ქართულ სახვით ხელოვნებაში. 2018. თბილისი. ⇒ 

გ. ხუციშვილი – საფარის კედლის მოხატულობა. 1988 წ. თბილისი. ⇒

 

ნ. ჯაბუა – სამნავიანი ბაზილიკის არქიტექტურული ტიპი საქართველოში. 2009. თბილისი. ⇒ 

ნ. ჯაბუა – ქრისტიანული ტაძრის არქიტექტურული ტიპები შუა საუკუნეების საქართველოში. 2012. თბილისი. ⇒ 

ნ. ჯაბუა – ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება. 2018. თბილისი. ⇒ 

ივ. ჯავახიშვილი – მასალები ქართველი ერის მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის: მშენებლობის ხელოვნება ძველ საქართველოში, ტომი I. 1946. თბილისი. ⇒ 

ვ. ჯობაძე – ადრეული შუა საუკუნეების ქართული მონასტრები ისტორიულ ტაოში, კლარჯეთსა და შავშეთში. 2007. თბილისი. ⇒