დამიანე (შალვა ამირანაშვილი)

დამიანე (შალვა ამირანაშვილი)

დამიანე (შალვა ამირანაშვილი)

108 გვერდი
გამოცემულია 1980 წელს

წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

წყარო: საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრული არქივი

ყინწვისის მოხატულობა (ოთარ ფირალიშვილი)

ყინწვისის მოხატულობა (ოთარ ფირალიშვილი)

ყინწვისის მოხატულობა (ოთარ ფირალიშვილი

184 გვერდი
გამოცემულია 1979 წელს

წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები და ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წარმოშობის საკითხები (გურამ ყიფიანი)

კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები და ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წარმოშობის საკითხები (გურამ ყიფიანი)

კოლხეთისა და იბერიის წარმართული ტაძრები და ქართული ქრისტიანული ხუროთმოძღვრების წარმოშობის საკითხები (გურამ ყიფიანი)

გამოცემულია 2000 წელს

228 გვერდი

წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი

გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი

გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი

გამოცემულია სამ ტომად (1941-58 წწ). I ტომში დაბეჭდილია თურქული ტექსტი, II ტომში – თარგმანი, III ტომში კი – გამოკვლევა და კომენტარები.
თარგმნა და კომენტარები დაურთო სერგი ჯიქიამ

I ტომის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ
II ტომის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ
III ტომის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

შინაარსი

გურჯისტანის ვილაიეთის დიდი დავთარი შეიქმნა ოსმალეთის ხელისუფალთა მიერ 1595 წელს, ფისკალური მიზნით. იგი მნიშვნელოვან ინფორმაციას გვაწვდის XVI საუკუნის უკანასკნელი მეოთხედის სამცხე-საათაბაგოს სოციალურ-ეკონომიკური, პოლიტიკური ისტორიისა და ისტორიული გეოგრაფიის არაერთი საკითხის შესახებ. წიგნი შეიცავს ეკონომიკური ხასიათის მდიდარ მასალას სამხრეთ საქართველოს იმ ნაწილის შესახებ, რომელიც ოსმალებმა დაიპყრეს და „გურჯისტანის ვილაიეთი“ უწოდეს. ნუსხაში შეტანილია თურქეთის ტერიტორიაზე არსებული კულტურული ძეგლებიც, რამაც ხელი შეუწყო მათი ძიების პროცესს.