კომნენოსთა ხანის კონსტანტინოპოლური ხელოვნება ალბომის ტექსტი ძირითადად წარმოადგენს ვ.ნ. ლაზარევის წიგნის - „История византийской живописи“ ...
შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება
შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება - თამთა დოლიძე წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ილუსტრირებულ ალბომს, რომელშიც ლაკონურად არის ...