ბრილის სამაროვანი
ქურუმთა ქალაქი (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
ნეკრესი (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
კლდის ქვეყანა (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
ვანი (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
პირველი ქართული ცივილიზაცია (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
ნარდევანის მეგალითური ციხე
თეჯისის მეგალითები
გოხნარის ლოდოვანი
მამულო-პანტიანის მეგალითები
ძალისის ნაქალაქარი
გაქვავებული ქალაქები (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
საყდრისის საიდუმლო (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
მცხეთა (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
დედოფლის მინდორი (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
დიდი ყორღანები (თომა ჩაგელიშვილის ფილმი)
სვანური ხელნაწერები და ხატები სვანეთის მუზეუმიდან
პეპლები
ხვამლის მთის საიდუმლოება (დოკუმენტური ფილმი)