დოლოჭოპი

ქრისტიანული ხუროთმოძღვრება საქართველოში IV საუკუნესა და V საუკუნის I ნახევარში

დოლოჭოპიქრისტიანული ხუროთმოძღვრება საქართველოში IV საუკუნესა და V საუკუნის I ნახევარში

ფაილის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება

შუა საუკუნეების ქართული ხუროთმოძღვრება – თამთა დოლიძე

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს ილუსტრირებულ ალბომს, რომელშიც ლაკონურად არის განხილული არქიტექტურული კომპოზიციის ზოგადი საკითხები და შუა საუკუნეების ქართული სატაძრო და საერო ხუროთმოძღვრება. ასევე მოცემულია იმ არქიტექტურულ ტერმინთა განმარტებები, რომლებიც ხშირად გვხვდება შუა საუკუნეების ქართულ ხუროთმოძღვრებასთან დაკავშირებულ ლიტერატურაში.

წიგნის გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

სამცხის ხუროთმოძღვრება - ვახტანგ ბერიძე

სამცხის ხუროთმოძღვრება – ვახტანგ ბერიძე

სამცხის ხუროთმოძღვრება - ვახტანგ ბერიძესამცხის ხუროთმოძღვრება – ვახტანგ ბერიძე

382 გვერდი
გამოცემულია 1955 წელს

წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ

ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება - ნათელა ჯაბუა

ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება – ნათელა ჯაბუა

ძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება - ნათელა ჯაბუაძველი საქართველოს საერო ხუროთმოძღვრება – ნათელა ჯაბუა

202 გვერდი
გამოცემულია 2018 წელს

წიგნის სანახავად და გადმოსაწერად დააჭირეთ აქ