ტესტი: გამოიცანით ტაძარი მოხატულობის საშუალებით

ტესტი: გამოიცანით ტაძარი მოხატულობის საშუალებით

ტესტი: გამოიცანით ტაძარი მოხატულობის საშუალებით

ტესტი: გამოიცანით მეგალითური ძეგლები

ტესტი: გამოიცანით მეგალითური ძეგლები

ტესტი: გამოიცანით მეგალითური ძეგლები

ტესტი: მრავალაფსიდიანი და მრავალმკლავიანი ტაძრები საქართველოში

ტესტი: მრავალაფსიდიანი და მრავალმკლავიანი ტაძრები საქართველოში

ტესტი: მრავალაფსიდიანი და მრავალმკლავიანი ტაძრები საქართველოში

გამოიცანით რომელი მრავალაფსიდიანი ან მრავალმკლავიანი ტაძარია ფოტოზე?

ქართულ ხუროთმოძღვრებაში, გარდა ჯვარ-გუმბათოვანი და ბაზილიკური ტაძრებისა, გვხვდება მრავალაფსიდიანი (ხუთი, ექვსი, რვა აფსიდი) და მრავალმკლავიანი ეკლესიებიც. მრავალმკლავიანი ეკლესიის გეგმა მრავალაფსიდიანებს ენათესავება, თუმცა ის უაფსიდო, სწორკუთხა მკლავებისგან შედგება.