წრომის ტაძარი

წრომის ტაძარი

წრომის ტაძარი

წრომის ტაძარი შიდა ქართლშიხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ წრომში მდებარეობს. იგი 626-634/35 წლებით თარიღდება. “წმინდა რაჟდენის მარტვილობის” მიხედვით, V საუკუნეში წრომში მოუკლავთ წამებით ვახტანგ გორგასლის მეუღლის გამზრდელი რაჟდენი: “…წრომს, სადა იგი იყო დაკრძალული მრავალ მოღუაწე იგი გუამი ღუაწლით შემოსილისა მის მოწამისა. …და წარიღეს ნიქოზს, საეპისკოპოზოსა მას ეკლესიასა მისვე მეფისა ვახტანგის მიერ აღშენებულსა”. აღნიშნულ ცნობას ადასტურებს Read more