გარეჯის წამებულის მონასტერი

გარეჯის წამებულის მონასტერი

გარეჯის წამებულის მონასტერი კახეთში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, ნათლისმცემლის კომპლექსის დასავლეთით, ქედის გაგრძელებაზე. იგი დავით გარეჯის მონასტრის ერთ-ერთი კომპლექსია და Read more

გარეჯის ქოლაგირის კომპლექსი

გარეჯის ქოლაგირის კომპლექსი

გარეჯის ქოლაგირის კომპლექსი კახეთში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის აღმოსავლეთ ნაწილში. იგი XI-XII საუკუნეებით თარიღდება. მონასტერი კონგლომერატშია (დანალექი ქანი, რომელიც თიხით და კირით შეკავშირებული კენჭებისა და ქვებისგან შედგება) გამოკვეთილი, რომელიც ადვილად შლადია, სწორედ ამან გამოიწვია მისი ნგრევაც. ქოლაგირმა ჩვენამდე ძალიან დაზიანებული Read more

გარეჯის საბერეების კომპლექსი

გარეჯის საბერეების კომპლექსი

გარეჯის საბერეების კომპლექსი კახეთში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში მდებარეობს, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში. კომპლექსი IX-X საუკუნეებით თარიღდება. საბერეების კლდეში ნაკვეთი Read more

ნინოწმინდის მონასტერი

ნინოწმინდის მონასტერი

ნინოწმინდის მონასტერი კახეთში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინოწმინდაში მდებარეობს. კომპლექსი მოიცავს: ტაძარს, გალავანს, სამრეკლოს, საბა ტუსისშვილის სასახლესა და სხვადასხვა სამეურნეო ნაგებობებს. ანსამბლის მთავარი ნაგებობა VI საუკუნის ნინოწმინდის ტაძარია. მას დიდი მნიშვნელობა აქვს ევოლუციური თვალსაზრისით Read more